Chốt Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :09-07-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
09-07-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
08-07-21Tây Ninh: 84,
An Giang: 62,
Bình Thuận: 32
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
344
07-07-21Đồng Nai: 72,
Cần Thơ: 51,
Sóc Trăng: 06
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
359
06-07-21Bến Tre: 53,
Vũng Tàu: 42,
Bạc Liêu: 89
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
318
05-07-21TP HCM: 61,
Đồng Tháp: 96,
Cà Mau: 28
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
360
04-07-21Tiền Giang: 90,
Kiên Giang: 67,
Đà Lạt: 43
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
350
03-07-21TP HCM: 03,
Long An: 00,
Bình Phước: 19,
Hậu Giang: 73
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
360
02-07-21Vĩnh Long: 69,
Bình Dương: 30,
Trà Vinh: 41
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
367
01-07-21Tây Ninh: 10,
An Giang: 04,
Bình Thuận: 28
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
342
30-06-21Đồng Nai: 90,
Cần Thơ: 90,
Sóc Trăng: 21
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
350
29-06-21Bến Tre: 64,
Vũng Tàu: 98,
Bạc Liêu: 13
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
357
28-06-21TP HCM: 29,
Đồng Tháp: 27,
Cà Mau: 83
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
323
27-06-21Tiền Giang: 15,
Kiên Giang: 56,
Đà Lạt: 63
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
362
26-06-21TP HCM: 94,
Long An: 76,
Bình Phước: 51,
Hậu Giang: 69
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
358
25-06-21Vĩnh Long: 47,
Bình Dương: 91,
Trà Vinh: 53
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
333
24-06-21Tây Ninh: 29,
An Giang: 78,
Bình Thuận: 97
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
356
23-06-21Đồng Nai: 42,
Cần Thơ: 83,
Sóc Trăng: 53
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
313
22-06-21Bến Tre: 81,
Vũng Tàu: 01,
Bạc Liêu: 54
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
327
21-06-21TP HCM: 55,
Đồng Tháp: 62,
Cà Mau: 32
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
348
20-06-21Tiền Giang: 74,
Kiên Giang: 52,
Đà Lạt: 42
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
335
19-06-21TP HCM: 80,
Long An: 58,
Bình Phước: 66,
Hậu Giang: 69
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
324
18-06-21Vĩnh Long: 36,
Bình Dương: 09,
Trà Vinh: 39
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
340
17-06-21Tây Ninh: 21,
An Giang: 76,
Bình Thuận: 23
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
366
16-06-21Đồng Nai: 62,
Cần Thơ: 60,
Sóc Trăng: 39
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
371
15-06-21Bến Tre: 19,
Vũng Tàu: 63,
Bạc Liêu: 46
Trúng Bến Tre332
14-06-21TP HCM: 77,
Đồng Tháp: 67,
Cà Mau: 91
Trúng Đồng Tháp364
13-06-21Tiền Giang: 32,
Kiên Giang: 66,
Đà Lạt: 08
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
362
12-06-21TP HCM: 17,
Long An: 75,
Bình Phước: 97,
Hậu Giang: 60
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
353
11-06-21Vĩnh Long: 43,
Bình Dương: 93,
Trà Vinh: 96
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
344
10-06-21Tây Ninh: 11,
An Giang: 98,
Bình Thuận: 72
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
352
09-06-21Đồng Nai: 35,
Cần Thơ: 15,
Sóc Trăng: 01
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
362
08-06-21Bến Tre: 85,
Vũng Tàu: 23,
Bạc Liêu: 44
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
364