Chốt Đề đầu đuôi Miền Nam Vip: 200.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :09-07-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
09-07-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
08-07-21Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
231
07-07-21Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ
257
06-07-21Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Bến Tre,
Trúng đầu 0 Vũng Tàu,
Trúng đầu 1 Bạc Liêu
267
05-07-21TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
251
04-07-21Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
233
03-07-21TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 8 Hậu Giang
237
02-07-21Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Bình Dương,
Trúng đầu 1 Trà Vinh
250
01-07-21Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Tây Ninh,
Trúng đuôi 8 An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
219
30-06-21Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ,
Trúng đầu 2 Sóc Trăng
231
29-06-21Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Bến Tre,
Trúng đuôi 1 Vũng Tàu,
Trúng đầu 3 Bạc Liêu
255
28-06-21TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 7 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
257
27-06-21Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Tiền Giang,
Trúng đuôi 3 Kiên Giang,
Trúng đầu 9 Đà Lạt
225
26-06-21TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng đầu 2 Long An,
Trúng đầu 6 Hậu Giang
235
25-06-21Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 2 Trà Vinh
238
24-06-21Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 3 An Giang,
Trúng đầu 9 Bình Thuận
241
23-06-21Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Đồng Nai,
Trúng đầu 9 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
246
22-06-21Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 8 Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng đầu 1 Bạc Liêu
248
21-06-21TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đầu 8 Đồng Tháp,
Trúng đầu 7 Cà Mau
229
20-06-21Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 7 Đà Lạt
233
19-06-21TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 TP HCM,
Trúng đầu 7 Long An,
Trúng đầu 6 Bình Phước,
Trúng đuôi 0 Hậu Giang
237
18-06-21Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 7 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
235
17-06-21Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Tây Ninh,
Trúng đầu 0 Bình Thuận
251
16-06-21Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Đồng Nai,
Trúng đuôi 5 Cần Thơ,
Trúng đầu 6 Sóc Trăng
252
15-06-21Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu
240
14-06-21TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đầu 3 Cà Mau
246
13-06-21Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
290
12-06-21TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng đầu 8 Long An,
Trúng đuôi 5 Bình Phước,
Trúng đuôi 5 Hậu Giang
229
11-06-21Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
247
10-06-21Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Tây Ninh,
Trúng đầu 7 An Giang
215
09-06-21Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 Đồng Nai,
Trúng đầu 3 Cần Thơ,
Trúng đuôi 3 Sóc Trăng
218
08-06-21Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu
259