Chốt Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :04-07-20
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
04-07-20 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
03-07-20Vĩnh Long: 89,
Bình Dương: 11,
Trà Vinh: 88
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
242
02-07-20Tây Ninh: 72,
An Giang: 06,
Bình Thuận: 51
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
265
01-07-20Đồng Nai: 82,
Cần Thơ: 94,
Sóc Trăng: 89
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
257
30-06-20Bến Tre: 96,
Vũng Tàu: 26,
Bạc Liêu: 65
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
276
29-06-20TP HCM: 79,
Đồng Tháp: 44,
Cà Mau: 49
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
283
28-06-20Tiền Giang: 89,
Kiên Giang: 97,
Đà Lạt: 30
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
233
27-06-20TP HCM: 36,
Long An: 54,
Bình Phước: 12,
Hậu Giang: 36
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
263
26-06-20Vĩnh Long: 37,
Bình Dương: 88,
Trà Vinh: 69
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
225
25-06-20Tây Ninh: 68,
An Giang: 78,
Bình Thuận: 18
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
237
24-06-20Đồng Nai: 41,
Cần Thơ: 02,
Sóc Trăng: 02
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
256
23-06-20Bến Tre: 42,
Vũng Tàu: 50,
Bạc Liêu: 07
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
247
22-06-20TP HCM: 73,
Đồng Tháp: 63,
Cà Mau: 84
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
247
21-06-20Tiền Giang: 85,
Kiên Giang: 62,
Đà Lạt: 85
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
249
20-06-20TP HCM: 11,
Long An: 07,
Bình Phước: 40,
Hậu Giang: 14
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
253
19-06-20Vĩnh Long: 94,
Bình Dương: 40,
Trà Vinh: 94
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
225
18-06-20Tây Ninh: 26,
An Giang: 70,
Bình Thuận: 23
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
262
17-06-20Đồng Nai: 58,
Cần Thơ: 21,
Sóc Trăng: 91
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
223
16-06-20Bến Tre: 40,
Vũng Tàu: 15,
Bạc Liêu: 75
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
239
15-06-20TP HCM: 14,
Đồng Tháp: 21,
Cà Mau: 74
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
247
14-06-20Tiền Giang: 13,
Kiên Giang: 27,
Đà Lạt: 82
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
236
13-06-20TP HCM: 49,
Long An: 27,
Bình Phước: 73,
Hậu Giang: 71
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
239
12-06-20Vĩnh Long: 24,
Bình Dương: 22,
Trà Vinh: 96
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
238
11-06-20Tây Ninh: 06,
An Giang: 69,
Bình Thuận: 68
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
268
10-06-20Đồng Nai: 64,
Cần Thơ: 85,
Sóc Trăng: 71
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
246
09-06-20Bến Tre: 11,
Vũng Tàu: 34,
Bạc Liêu: 92
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
265
08-06-20TP HCM: 67,
Đồng Tháp: 54,
Cà Mau: 97
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
245
07-06-20Tiền Giang: 20,
Kiên Giang: 13,
Đà Lạt: 65
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
233
06-06-20TP HCM: 18,
Long An: 75,
Bình Phước: 27,
Hậu Giang: 38
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
234
05-06-20Vĩnh Long: 52,
Bình Dương: 74,
Trà Vinh: 33
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
250
04-06-20Tây Ninh: 92,
An Giang: 75,
Bình Thuận: 73
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
264
03-06-20Đồng Nai: 06,
Cần Thơ: 56,
Sóc Trăng: 19
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
261