Chốt Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :04-07-20
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
04-07-20 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
03-07-20Vĩnh Long: 742,
Bình Dương: 119,
Trà Vinh: 757
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
555
02-07-20Tây Ninh: 914,
An Giang: 011,
Bình Thuận: 838
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
454
01-07-20Đồng Nai: 440,
Cần Thơ: 372,
Sóc Trăng: 233
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
549
30-06-20Bến Tre: 304,
Vũng Tàu: 253,
Bạc Liêu: 483
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
426
29-06-20TP HCM: 635,
Đồng Tháp: 590,
Cà Mau: 388
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
458
28-06-20Tiền Giang: 226,
Kiên Giang: 007,
Đà Lạt: 285
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
932
27-06-20TP HCM: 065,
Long An: 159,
Bình Phước: 226,
Hậu Giang: 386
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
571
26-06-20Vĩnh Long: 702,
Bình Dương: 441,
Trà Vinh: 723
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
373
25-06-20Tây Ninh: 679,
An Giang: 277,
Bình Thuận: 594
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
633
24-06-20Đồng Nai: 491,
Cần Thơ: 535,
Sóc Trăng: 300
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
436
23-06-20Bến Tre: 888,
Vũng Tàu: 034,
Bạc Liêu: 277
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
634
22-06-20TP HCM: 625,
Đồng Tháp: 167,
Cà Mau: 598
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
403
21-06-20Tiền Giang: 212,
Kiên Giang: 787,
Đà Lạt: 663
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
513
20-06-20TP HCM: 167,
Long An: 848,
Bình Phước: 594,
Hậu Giang: 304
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
574
19-06-20Vĩnh Long: 225,
Bình Dương: 725,
Trà Vinh: 179
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
220
18-06-20Tây Ninh: 440,
An Giang: 260,
Bình Thuận: 465
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
566
17-06-20Đồng Nai: 004,
Cần Thơ: 397,
Sóc Trăng: 294
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
384
16-06-20Bến Tre: 752,
Vũng Tàu: 556,
Bạc Liêu: 991
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
781
15-06-20TP HCM: 826,
Đồng Tháp: 384,
Cà Mau: 634
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
657
14-06-20Tiền Giang: 277,
Kiên Giang: 026,
Đà Lạt: 954
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
671
13-06-20TP HCM: 707,
Long An: 909,
Bình Phước: 637,
Hậu Giang: 047
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
390
12-06-20Vĩnh Long: 062,
Bình Dương: 468,
Trà Vinh: 835
Trượt903
11-06-20Tây Ninh: 622,
An Giang: 707,
Bình Thuận: 345
Trượt796
10-06-20Đồng Nai: 752,
Cần Thơ: 256,
Sóc Trăng: 631
Trượt508
09-06-20Bến Tre: 836,
Vũng Tàu: 449,
Bạc Liêu: 470
Trượt565
08-06-20TP HCM: 064,
Đồng Tháp: 148,
Cà Mau: 459
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
649
07-06-20Tiền Giang: 471,
Kiên Giang: 816,
Đà Lạt: 194
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
707
06-06-20TP HCM: 635,
Long An: 868,
Bình Phước: 044,
Hậu Giang: 455
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
478
05-06-20Vĩnh Long: 038,
Bình Dương: 431,
Trà Vinh: 965
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
775
04-06-20Tây Ninh: 689,
An Giang: 572,
Bình Thuận: 334
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
472
03-06-20Đồng Nai: 655,
Cần Thơ: 332,
Sóc Trăng: 838
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
693