Chốt Đề đầu đuôi Miền Trung Vip: 200.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :04-07-20
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
04-07-20 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
03-07-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
242
02-07-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
233
01-07-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
239
30-06-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
239
29-06-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
276
28-06-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
269
27-06-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 0 Đắc Nông
254
26-06-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
262
25-06-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
239
24-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
265
23-06-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc269
22-06-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 6 Phú Yên
216
21-06-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa261
20-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 4 Đắc Nông
251
19-06-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
247
18-06-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
272
17-06-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
285
16-06-20Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
264
15-06-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng đầu 6 Phú Yên
261
14-06-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
278
13-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
284
12-06-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
255
11-06-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
245
10-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
279
09-06-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
280
08-06-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
257
07-06-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
243
06-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 5 Đắc Nông
240
05-06-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Gia Lai293
04-06-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
268
03-06-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng269