Chốt Đề đầu đuôi Miền Trung Vip: 200.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :27-09-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
27-09-21 TT Huế
Phú Yên
26-09-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
242
25-09-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 9 Đắc Nông
226
24-09-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 6 Ninh Thuận
275
23-09-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
242
22-09-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
272
21-09-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Đắc Lắc262
20-09-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
207
19-09-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
225
18-09-21Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi
247
17-09-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận233
16-09-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Trị
231
15-09-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
270
14-09-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Đắc Lắc,
Trúng đầu 4 Quảng Nam
248
13-09-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 TT Huế,
Trúng đuôi 6 Phú Yên
270
12-09-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
264
11-09-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
229
10-09-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
266
09-09-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
234
08-09-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
265
07-09-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
261
06-09-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
208
05-09-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
217
04-09-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Đắc Nông146
03-09-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận251
02-09-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 5 Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
263
01-09-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
216
31-08-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
289
30-08-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 TT Huế229
29-08-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
230
28-08-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
239
27-08-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
261