Chốt Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :04-07-20
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
04-07-20 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
03-07-20Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
261
02-07-20Bình Định: 86,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 91
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
267
01-07-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
228
30-06-20Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 04
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
251
29-06-20TT Huế: 06,
Phú Yên: 57
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
225
28-06-20Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 33
Trúng Khánh Hòa255
27-06-20Đà Nẵng: 43,
Quảng Ngãi: 32,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
250
26-06-20Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 91
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
247
25-06-20Bình Định: 53,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
249
24-06-20Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
259
23-06-20Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
269
22-06-20TT Huế: 00,
Phú Yên: 16
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
207
21-06-20Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
271
20-06-20Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 44
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
285
19-06-20Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
267
18-06-20Bình Định: 85,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
247
17-06-20Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 47
Trúng Khánh Hòa251
16-06-20Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 48
Trúng Quảng Nam276
15-06-20TT Huế: 13,
Phú Yên: 69
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
255
14-06-20Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 19
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
265
13-06-20Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
236
12-06-20Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
237
11-06-20Bình Định: 12,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
260
10-06-20Đà Nẵng: 08,
Khánh Hòa: 40
Trúng Khánh Hòa232
09-06-20Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 53
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
260
08-06-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
252
07-06-20Kon Tum: 38,
Khánh Hòa: 23
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
262
06-06-20Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
278
05-06-20Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
294
04-06-20Bình Định: 14,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 05
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
219
03-06-20Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 92
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
240