Chốt Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :27-09-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
27-09-21 TT Huế
Phú Yên
26-09-21Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 68
Trúng Kon Tum262
25-09-21Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 49,
Đắc Nông: 52
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
254
24-09-21Gia Lai: 89,
Ninh Thuận: 99
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
276
23-09-21Bình Định: 18,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 97
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
228
22-09-21Đà Nẵng: 71,
Khánh Hòa: 40
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
254
21-09-21Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 97
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
234
20-09-21TT Huế: 99,
Phú Yên: 13
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
235
19-09-21Kon Tum: 13,
Khánh Hòa: 49
Trúng Kon Tum220
18-09-21Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 26,
Đắc Nông: 96
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
271
17-09-21Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 98
Trúng Gia Lai232
16-09-21Bình Định: 83,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
245
15-09-21Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 98
Trúng Đà Nẵng276
14-09-21Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 26
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
279
13-09-21TT Huế: 73,
Phú Yên: 26
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
240
12-09-21Kon Tum: 23,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum249
11-09-21Đà Nẵng: 30,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 33
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
254
10-09-21Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 24
Trúng Ninh Thuận232
09-09-21Bình Định: 98,
Quảng Trị: 69,
Quảng Bình: 15
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
266
08-09-21Đà Nẵng: 30,
Khánh Hòa: 67
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
257
07-09-21Đắc Lắc: 98,
Quảng Nam: 01
Trúng Đắc Lắc275
06-09-21TT Huế: 29,
Phú Yên: 94
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
233
05-09-21Kon Tum: 18,
Khánh Hòa: 47
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
263
04-09-21Đà Nẵng: 74,
Đắc Nông: 95
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
166
03-09-21Gia Lai: 38,
Ninh Thuận: 31
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
252
02-09-21Bình Định: 68,
Quảng Trị: 81,
Quảng Bình: 45
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
244
01-09-21Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 91
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
234
31-08-21Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 83
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
212
30-08-21TT Huế: 76,
Phú Yên: 34
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
276
29-08-21Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 40
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
230
28-08-21Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 95
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
248
27-08-21Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 60
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
252