Chốt Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :04-07-20
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
04-07-20 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
03-07-20Gia Lai: 952,
Ninh Thuận: 279
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
325
02-07-20Bình Định: 931,
Quảng Trị: 240,
Quảng Bình: 556
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
351
01-07-20Đà Nẵng: 579,
Khánh Hòa: 194
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
352
30-06-20Đắc Lắc: 285,
Quảng Nam: 502
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
347
29-06-20TT Huế: 370,
Phú Yên: 239
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
380
28-06-20Kon Tum: 606,
Khánh Hòa: 152
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
335
27-06-20Đà Nẵng: 712,
Quảng Ngãi: 904,
Đắc Nông: 266
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
351
26-06-20Gia Lai: 371,
Ninh Thuận: 440
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
362
25-06-20Bình Định: 904,
Quảng Trị: 672,
Quảng Bình: 307
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
344
24-06-20Đà Nẵng: 558,
Khánh Hòa: 414
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
389
23-06-20Đắc Lắc: 622,
Quảng Nam: 942
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
310
22-06-20TT Huế: 691,
Phú Yên: 742
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
350
21-06-20Kon Tum: 911,
Khánh Hòa: 993
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
350
20-06-20Đà Nẵng: 946,
Quảng Ngãi: 147,
Đắc Nông: 972
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
338
19-06-20Gia Lai: 918,
Ninh Thuận: 488
Trúng Gia Lai381
18-06-20Bình Định: 569,
Quảng Trị: 185,
Quảng Bình: 879
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
356
17-06-20Đà Nẵng: 473,
Khánh Hòa: 267
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
368
16-06-20Đắc Lắc: 580,
Quảng Nam: 386
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
334
15-06-20TT Huế: 700,
Phú Yên: 173
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
305
14-06-20Kon Tum: 316,
Khánh Hòa: 429
Trúng Kon Tum317
13-06-20Đà Nẵng: 636,
Quảng Ngãi: 431,
Đắc Nông: 098
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
328
12-06-20Gia Lai: 637,
Ninh Thuận: 317
Trúng Ninh Thuận338
11-06-20Bình Định: 346,
Quảng Trị: 361,
Quảng Bình: 382
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
332
10-06-20Đà Nẵng: 846,
Khánh Hòa: 442
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
359
09-06-20Đắc Lắc: 559,
Quảng Nam: 939
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
373
08-06-20TT Huế: 328,
Phú Yên: 464
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
338
07-06-20Kon Tum: 439,
Khánh Hòa: 872
Trúng Kon Tum334
06-06-20Đà Nẵng: 745,
Quảng Ngãi: 896,
Đắc Nông: 790
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
340
05-06-20Gia Lai: 686,
Ninh Thuận: 162
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
371
04-06-20Bình Định: 760,
Quảng Trị: 478,
Quảng Bình: 017
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
339
03-06-20Đà Nẵng: 990,
Khánh Hòa: 203
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
360