Chốt Xíu Chủ Miền Trung Víp: 1.500.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :25-06-21


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
25-06-21 Gia Lai
Ninh Thuận
24-06-21Bình Định: 212,
Quảng Trị: 023,
Quảng Bình: 673
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
701
23-06-21Đà Nẵng: 055,
Khánh Hòa: 695
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
469
22-06-21Đắc Lắc: 181,
Quảng Nam: 155
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
436
21-06-21TT Huế: 399,
Phú Yên: 797
Trúng Phú Yên719
20-06-21Kon Tum: 443,
Khánh Hòa: 658
Trúng Khánh Hòa523
19-06-21Đà Nẵng: 864,
Quảng Ngãi: 197,
Đắc Nông: 158
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
296
18-06-21Gia Lai: 915,
Ninh Thuận: 729
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
435
17-06-21Bình Định: 607,
Quảng Trị: 599,
Quảng Bình: 800
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
752
16-06-21Đà Nẵng: 987,
Khánh Hòa: 737
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
714
15-06-21Đắc Lắc: 871,
Quảng Nam: 341
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
267
14-06-21TT Huế: 591,
Phú Yên: 573
Trúng Phú Yên941
13-06-21Kon Tum: 847,
Khánh Hòa: 870
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
616
12-06-21Đà Nẵng: 160,
Quảng Ngãi: 338,
Đắc Nông: 128
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
627
11-06-21Gia Lai: 416,
Ninh Thuận: 428
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
787
10-06-21Bình Định: 132,
Quảng Trị: 143,
Quảng Bình: 961
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
561
09-06-21Đà Nẵng: 693,
Khánh Hòa: 789
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
412
08-06-21Đắc Lắc: 843,
Quảng Nam: 799
Trúng Đắc Lắc709
07-06-21TT Huế: 181,
Phú Yên: 312
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
629
06-06-21Kon Tum: 136,
Khánh Hòa: 857
Trúng Khánh Hòa428
05-06-21Đà Nẵng: 815,
Quảng Ngãi: 324,
Đắc Nông: 373
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
572
04-06-21Gia Lai: 442,
Ninh Thuận: 506
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
292
03-06-21Bình Định: 366,
Quảng Trị: 219,
Quảng Bình: 990
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
762
02-06-21Đà Nẵng: 539,
Khánh Hòa: 222
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
471
01-06-21Đắc Lắc: 773,
Quảng Nam: 700
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
427
31-05-21TT Huế: 379,
Phú Yên: 895
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
474
30-05-21Kon Tum: 161,
Khánh Hòa: 452
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
722
29-05-21Đà Nẵng: 324,
Quảng Ngãi: 928,
Đắc Nông: 799
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
600
28-05-21Gia Lai: 440,
Ninh Thuận: 441
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
258
27-05-21Bình Định: 204,
Quảng Trị: 712,
Quảng Bình: 436
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
418
26-05-21Đà Nẵng: 791,
Khánh Hòa: 010
Trúng Khánh Hòa400
25-05-21Đắc Lắc: 452,
Quảng Nam: 690
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
413