Chốt Xíu Chủ Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :04-07-20
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
04-07-20 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
03-07-20Gia Lai: 071,
Ninh Thuận: 520
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
603
02-07-20Quảng Trị: 866,
Quảng Bình: 791,
Bình Định: 486
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định
603
01-07-20Đà Nẵng: 328,
Khánh Hòa: 917
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
373
30-06-20Đắc Lắc: 350,
Quảng Nam: 504
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
367
29-06-20TT Huế: 406,
Phú Yên: 557
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
729
28-06-20Kon Tum: 158,
Khánh Hòa: 133
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
613
27-06-20Đà Nẵng: 043,
Quảng Ngãi: 015,
Đắc Nông: 924
Trúng Đà Nẵng419
26-06-20Gia Lai: 767,
Ninh Thuận: 891
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
769
25-06-20Bình Định: 653,
Quảng Trị: 050,
Quảng Bình: 093
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
453
24-06-20Đà Nẵng: 247,
Khánh Hòa: 606
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
529
23-06-20Đắc Lắc: 257,
Quảng Nam: 384
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
705
22-06-20TT Huế: 134,
Phú Yên: 016
Trúng Phú Yên311
21-06-20Kon Tum: 701,
Khánh Hòa: 817
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
864
20-06-20Đà Nẵng: 297,
Quảng Ngãi: 686,
Đắc Nông: 044
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
468
19-06-20Gia Lai: 806,
Ninh Thuận: 948
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
326
18-06-20Quảng Trị: 618,
Quảng Bình: 344,
Bình Định: 985
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định
545
17-06-20Đà Nẵng: 928,
Khánh Hòa: 547
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
796
16-06-20Đắc Lắc: 268,
Quảng Nam: 648
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
682
15-06-20TT Huế: 413,
Phú Yên: 469
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
666
14-06-20Kon Tum: 548,
Khánh Hòa: 619
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
782
13-06-20Đà Nẵng: 487,
Quảng Ngãi: 360,
Đắc Nông: 113
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
563
12-06-20Gia Lai: 582,
Ninh Thuận: 053
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
637
11-06-20Bình Định: 812,
Quảng Trị: 886,
Quảng Bình: 574
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
623
10-06-20Đà Nẵng: 385,
Khánh Hòa: 640
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
482
09-06-20Đắc Lắc: 346,
Quảng Nam: 853
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
684
08-06-20TT Huế: 592,
Phú Yên: 136
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
222
07-06-20Kon Tum: 638,
Khánh Hòa: 523
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
664
06-06-20Đà Nẵng: 745,
Quảng Ngãi: 488,
Đắc Nông: 685
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
608
05-06-20Gia Lai: 076,
Ninh Thuận: 354
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
484
04-06-20Bình Định: 814,
Quảng Trị: 772,
Quảng Bình: 819
Trúng Bình Định654
03-06-20Đà Nẵng: 324,
Khánh Hòa: 992
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
537